Co to jest WiBOR?

5 = 100% liczba głosów: 1

Czym jest WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, jest wysokością oprocentowania, która jest aktualnie stosowana na polskim rynku. Banki według stopy WIBOR udzielają pożyczek innym instytucjom finansowym, jest on ustalany każdego pojedynczego dnia roboczego, na podstawie danych udostępnionych przez instytucje finansowe, odbywa się to o godzinie 11:00. Symbol WIBOR jest również znacznikiem czasu, na który dana pożyczka została udzielona.

Polecane przez Pozyczkolista.pl
Zaplo
 • Bez zaświadczeń o dochodach!
 • Do 10 000 zł
 • Nawet na 3 lata
 • RRSO 78%
Złóż wniosek w Zaplo
Lime Kredyt
 • Pierwsza pożyczka za darmo
 • Na 30 dni
 • Pieniądze w 15 minut na koncie
 • 100% online
Złóż wniosek w Lime kredyt
Hapi
 • Pożyczka ratalna od 800 zł do 15 000 zł
 • Wakacje od spłat
 • Błyskawiczny przelew na Twoje konto
 • RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 23,39%
Złóż wniosek w Hapi pożyczki

Kto ustala stawki WIBOR?

WIBOR jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej podczas fixingu, co oznacza, że stawka WIBOR jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ofert złożonych przez kilkanaście przeróżnych instytucji finansowych, nie wliczając jedynie czterech ofert, a konkretnie chodzi o dwie najniższe, oraz dwie najwyższe. Grono tych banków zmienia się co pewien czas i jest w stu procentach zależne od wyniku konkursu ogłaszanego przez NBP. O wysokości stopy lombardowej decyduje z kolei Rada Polityki Pieniężnej.

Wartości WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 9M – co one oznaczają?

WIBOR nie jest jedną, stałą, lecz szeregiem przeróżnych stóp procentowych wyliczanych codziennie. Wszystkie symbole (ON, TN, 1M, 2M, 3M, 4M, 1T, 2T, 3T) mówią nam o czasie, na jaki pożyczka została zaciągnięta. Czyli symbol ON (z języka angielskiego overnight) oznacza pożyczkę na jeden dzień, liczoną od dnia, w którym transakcja została zawarta. WIBOR TN to depozyt na jeden dzień, ale liczona od dnia następującego po dniu, w którym zawarto transakcję. WIBOR 1M oznacza depozyt na okres jednego miesiąca, 2M dwóch miesięcy, 3M trzech miesięcy, 4M czterech miesięcy itd. WIBOR oznakowany literą T oznacza zaś pożyczkę zaciągniętą na okres liczony w tygodniach, czyli 1T to depozyt na tydzień, 2T na dwa tygodnie, 3T na trzy tygodnie. WIBOR 1Y oznacza depozyt na jeden rok. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę to, że w jakiś sposób wiąże się to z każdą pojedynczą zmianą oprocentowania jakiegokolwiek zaciągniętego przez nas kredytu gotówkowego w instytucjach finansowych na terenie naszego kraju. Wszystkie polskie instytucje finansowe już po dokładnie piętnastu minutach od opublikowania wartości ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej podczas fixingu opisanego wyżej, muszą dokonywać między sobą transakcji na pewno nie niższych niż te, które zostały przez nie wcześniej ustalone, nie ma od tego wyjątków i każdy bank posiadający siedzibę w naszym kraju musi się do tych zasad stosować bardzo skrupulatnie.

Jak WIBOR wpływa na wysokość raty kredytu?

W sytuacji, gdy stawka WIBOR wzrasta, wysokość raty zaciągniętego przez nas kredytu również rośnie, oraz odwrotnie. Gdy stawka WIBOR spada, maleje rata naszego kredytu. Stąd pochodzą pewne obawy osób chętnych do zaciągnięcia kredytów hipotecznych, ponieważ całkowity koszt kredytu nigdy nie jest tak naprawdę znany i wszystko w każdej chwili może ulec zmianie, zarówno na naszą korzyść, jak i niestety – na niekorzyść. Zazwyczaj jednak nie ma czym się martwić, ponieważ wszystkie zasady aktualizacji zmian stawki WIBOR są z góry określone w zawieranej przez nas umowie, zatem przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wystarczy dokładnie wszystko przeczytać. Dzięki temu nigdy nie zostaniemy zaskoczeni niespodziewanymi zmianami w najmniej korzystnym dla nas momencie. Ważny jest też rodzaj stawki WIBOR, oznaczony symbolem który daje nam znać o czasie, w jakim dana stawka jest aktualizowana. Np. przy stawce WIBOR 3M, stawka zmienia się co trzy miesiące.

Kiedy banki zmieniają wysokość rat?

Stawki WIBOR mogą teoretycznie zmieniać się codziennie, ale w praktyce banki aktualizują je co pewien, z góry ustalony okres, jest to zazwyczaj ustalone w umowie podpisywanej podczas procesu zaciągania kredytu hipotecznego. Przykładowo, gdy wysokość raty jest ustalana w oparciu o WIBOR 3M, oprocentowanie jest aktualizowane przez instytucję finansową co trzy miesiące, w takim przypadku kredytobiorca może spać spokojnie z pewnością, że co najmniej trzy najbliższe raty nie ulegną zmianie i będzie miał czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej, gdyby było coś z nią nie tak.

Zmiana wysokości raty kredytu – przykład

Aby zrozumieć siłę wpływu zmian stawki WIBOR na wielkość miesięcznych rat, a zarazem na całkowity koszt kredytu, przyjrzyjmy się przykładowi.

Wysokość kredytu: 250 000zł

Okres spłaty kredytu: 30 lat

WIBOR 3M: 3%

Marża danego banku: 2%

Całkowite oprocentowanie naszego kredytu: 3% + 2% = 5%

Miesięczna rata: 1342,05 zł

Przewidywana kwota do spłaty biorąc pod uwagę jedynie oprocentowanie: 483 139,46zł

Zakładając pozytywny scenariusz, że stawka WIBOR 3M spadnie o 1 p.p. do poziomu 2%, wysokość jednej miesięcznej raty wyniesie 1193,54zł, czyli porównując tę kwotę do początkowej wielkości raty, spadnie ona aż o 148,51zł. Jeśli stopa 2% obowiązywałaby przez cały okres spłaty tego kredytu, do banku należałoby łącznie zwrócić kwotę 429 673,77zł, czyli 53 465,69 zł mniej niż planowano.

Weźmy tym razem pod uwagę negatywny scenariusz. Załóżmy, że stawka WIBOR 3M wzrasta o 1 p.p. do poziomu 4%. W takiej sytuacji jedna rata miesięczna będzie wynosić 1498,88zł, co znaczy, że wzrośnie o 156,83 zł. Jeśli taka 4-procentowa stopa, obowiązywałaby przez cały okres spłaty naszego kredytu, musielibyśmy zwrócić do banku łącznie 539 595,47zł, czyli porównując tą kwotę do pierwotnej stawki WIBOR, wynosiłaby ona o 56 456,01zł więcej.

Zmiana WIBOR-u nawet o 1 p.p. potrafi naprawdę zmienić wielkość naszej raty, jak i wielkość całego kredytu. Każdy przyszły kredytobiorca powinien mieć to na uwadze.

Historia zmian wskaźnika WIBOR w ostatnich latach

WIBOR 3M w roku 2019 sięgnął aż 18 procent, co jest bardzo dużą i raczej niespotykaną stawką, jednak ostatnie lata były bardzo przyjazne dla klientów, a stawki WIBOR osiągały rekordowo niskie stopy procentowe. W 2015 roku Wibor 3M nie przekroczył 2%, tak samo było przez następne lata, czyli w roku 2016, 2017 oraz 2018. Obecne stawki są bardzo niskie, najniższe odkąd wcielono je w życie, czyli od 1991 roku. Dzięki temu kredyty hipoteczne są w naszym kraju tańsze niż kiedykolwiek, a nam pozostaje jedynie cieszyć się i korzystać, dopóki mamy taką możliwość. 

Polecane przez Pozyczkolista.pl
Lime Kredyt
 • Pierwsza pożyczka za darmo
 • Na 30 dni
 • Pieniądze w 15 minut na koncie
 • 100% online
Złóż wniosek w Lime kredyt
Previous Pożyczki prywatne pod weksel - jak się ubiegać?